Jag kan just nu erbjuda elevbehandling i Chakraflödesamassage enligt Ambres tekniker. Denna massageform är balanserande och har djupgående påverkan på ditt fysiska och psykiska välbefinnande.

Chakraflödesmassage ca 75 min kostar 700 kr men eftersom jag inte är dimplomerad än så betalar du mindre än halva priset, endast 300 kr. Passa på!


När är chakraflödesmassage bra?

  • När du vill få ökad vitalitet.
  • När du vill öppna upp för ökad självkännedom.
  • När du vill öka din motståndskraft mot fysiska och psykiska påfrestningar.

När är chakraflödesmassage inte bra?

  • Om du har en allvarlig sjukdom, som t ex cancer.
  • Om du har en psykisk sjukdom.
  • Om du är gravid.
  • Om du har mens.