Attraktionslagen - För dig som vill veta mer

Attraktionslagen

Vad innebär Attraktionslagen? Finns det någon förklaring hur Attraktionslagen fungerar? Hur använder man Attraktionslagen?

Det har skrivits en hel del böcker om Attraktionslagen och hur du får den att verka till din fördel men den här artiklen är för dig som vill få en djupare förklaring om hur du som människa interagerar med allt som är runt dig. 

Du kommer få en förklaring hur Attraktionslagen fungerar och hur du får den att verka till din fördel men först lite grundläggande fakta om hur verkligheten är uppbyggd.

För att verkligen förstå attraktionslagen på djupet kan det vara bra att få en förståelse för hur stor påverkan vi människor har på den verklighet vi upplever. Vi har fått lära oss att världen är främst fysisk, att rymden mellan tingen är tomt, att allt är åskilt och separerat men den nya forskningen visar på något helt annat. På den mest grundläggande av nivåer antyder studierna att verkligheten skapas av var och en av oss, enbart genom vår uppmärksamhet. På sinnets och materians lägsta nivå skapar var och en av oss världen. Den moderna forkskningen, och då främst kvantfysiken, visar att vi inte enbart kan vara observatörer för bara genom att observera en partikel så förändrar vi den.

Beteendet av subatomära partiklar, i själva verket alla partiklar, är oupplösligen sammanlänkade med närvaron av en observatör. Utan medveten observatör existerar de dom bäst i ett obestämt tillstånd av sannolikhet. / Dr Robert Lanza


VETENSKAP OCH FORSKNING


Människan skapar rummet

Den värld du ser utanför dig finns egentligen inte utanför dig på det sätt du tror utan är beläget i hjärnan eller sinnet. Dina sinnen tolkar frekvenserna av ljud- och ljusvågor och hjärnan omvandlar detta till ljud och ljus. Utan våra sinnesorgan och vår hjärna skulle vare sig ljud, färger, doft, känsel eller smak existera. 

Finns inte färger? -Nej, det som du tror är färg är egentligen energibitar av ljusfotoner som studsar mot föremål och då uppstår olika kombinationer av våglängder som fångas upp av vårt öga och tolkas i hjärnan som färger.

Skulle det verkligen inte höras något om ett träd i en ödslig skog skulle falla till marken? -Nej ett träd som faller till marken ger endast upphov till ljudlösa luftvågor och dessa luftvågor måste tolkas av ett hörselorgan för att ljud ska uppstå. 

Likväl som vi får se vår egna storhet i skapandet av den verklighet vi upplever får vi också vara ödmjuka för vår egen begränsning, då våra sinnen bara kan tolka en del av alla frekvenser som omger oss. Även vår logik har sin begränsning då vi behöver erfarenhet, jämförelser med något man känner till, för att det ska bli begripligt får oss. 

Din hjärna tolkar hela tiden omvärlden genom dina sinnen så att du får en upplevelse och en avancerad modell av yttervärlden kommer lagras i din hjärna. Tack vare hjärnans avancerade informationsbearbetning blir verkligheten tredimensionell trots att bilden du ser är tvådimensionell. Hjärnan skapar med andra ord ytan och avståndet. -Visst är det häftigt!

Universum är perfekt utformat för liv, vilket är helt rimligt, eftersom det är livet som skapar universum, inte tvärtom. Universum är helt enkelt självets fullständiga rumtidslogik. / Dr Robert Lanza


Människan skapar tiden

Finns tid? Nja, det beror på vad du menar. Du har troligtvis en upplevelse av att tiden går men tid skulle inte existera utan massa. Tid är massa i rörelse och är förknippad med det livsrum vi befinner oss i.

Inom vetenskapen är tid ett mått på förändring, om inget förändras finns ingen tid. Vetenskapen beskriver inte hur ting utvecklas i tiden utan hur tingen utvecklas i lokala tider och hur de lokala tiderna utvecklas i förhållande till varandra. 

Enligt Einsteins allmänna relativitetsteori kommer en observatör som bor i någon avlägsen galax uppleva tiden och rummet annorlunda. Var och en av oss, som lever här på jorden kan dessutom ha olika tidsuppfattningar. Detta beror på att var och en av oss har olika grundfrekvens, och tiden är ju knutet till massan. Men som vi alla vet går ju dessutom tiden snabbare när man har roligt...


Tiden har ingen verklighet utanför den djuriska varseblivningen. Tiden är den process vilken vi upplever förändringar i universum. / Dr Robert Lanza


Var finns tiden?

Vi bär tiden med oss i vårt minne och tiden är den inre upplevelsen som ger liv åt rumsliga händelser. Vi kan inte uppleva någonting annat än nuet. När vi tänker på det förflutna eller framtiden gör vi berättelsen levande NU. 

Men det känns som om tiden går. Hur går det till? 

Sinnet ger liv åt världen som motorn och växlarna i en projektor. Sinnet väver ihop en serie stillbilder till en ordning, en ström av liv. Rörelsen skapas bara inom oss genom att vårt sinne "samkör" bildrutorna. 

Vår känsla av att leva i framkant av tiden är delvis en illusion, ett trick som sinnet tar till i sina försök att skapa ett begripligt, strukturerat mönster för naturen där en kalenderår följer på nästa. Men tiden i universum går inte i sekvenser, även om vår vanemässiga varseblivning än hävdar att det är så.

Utan en åskådare hade vare sig rörelsen, sträckan, ytan eller rummet existerat.


ALLT ÄR ENERGI


Vad är en tanke?

Tankar är energi som innehåller information. Denna kraft finns inte bara inuti vårt huvud utan existerar även utanför oss. 


Vad är massa?

I början på 1900-talet upptäcktes att de allra minsta bitarna materia inte ens var materia, utan de var ibland en sak och ibland något helt annat, ofta många möjliga saker på en av samma gång.

Energi = Massa multiplicerat med ljusets hastighet i kvadrat. Kort sagt betyder det att energi och massa kan byta plats.

Dessa subatomära partiklar hade inte någon innbörd som separata enheter, utan bara när de ställdes i relation till allting annat. På den mest elementära nivån gick det inte att hacka sönder materia till mindre, självständiga enheter, den var helt odelbar. Universum bestod av ett dynamiskt sammankopplat nät som de kom att kalla Nollpunktsfältet, ett osynligt nät som länkar allt samman. 

Vår yttre och inre varseblivning är oupplösligen sammanlänkade. De är två sidor av samma mynt och de går inte att skilja åt. / Dr Robert Lanza

Om människans fysiska kropp är energi, liksom våra tankar, och vi integrerar med ett energifält som sänder och tar emot information, var slutar då vi och var börjar världen utanför?

Vår yttre och inre vareblivning är oupplöslilgen sammanlänkade. De är två sidor av samma mynt och de går inte att skilja åt. / Dr Robert Lanza


HUR FUNGERAR ATTRAKTIONSLAGEN?


Om du har läst texten ovan så har du fått en vetenskaplig förklaring hur din energi, dina tankar, integrerar med din verklighet. Du är både sändare och mottagare av information och då kanske du också förstår hur viktig du själv är i skapandet av din egen verklighet. 

Allt är energi. Dina tankar. Dina ord. Dina känslor. Dina minnen och erfarenheter. 


VAD BESTÅR UNIVERSUM AV?


Man skulle kunna tro att universum till största delen består av massa men den atomära materia som våra kroppar och planeten består av utgör bara 5% av universum. Hela 95 procent av universum består av mörk materia och mörk energi och är alltjämnt ganska outforskat. Med mörk menas att den strålar inte ut någon form av ljus och är därmed osynlig. Utan mörk materia skulle det inte ha kunnat bildats några galaxer och du och jag hade inte funnits.


Materia och antimateria

För varje partikel i universum finns en motsvarande antipartikel. Partiklar och antipartiklar har samma massa, väger lika mycket och reagerar likadant på tyngdkraften. Det som skiljer dem åt är att de har motsatt elektrisk laddning.

Om en partikel skulle möta sin antipartikel skulle båda partiklarna upphör att existera i sin ursprungliga form och något nytt skulle uppstå men den sammanlagda energin i de nya partiklarna är alltid densamma för det ursprungliga materia- och antimateriparet.

Antimateria är inte samma sak som mörk materia utan den vanliga materiens antipartiklar hör till den atomära delen, som var 5% av universum. Men för att kanske krångla till det yttligare för dig så har även mörk materia antimateria. 

Alla former av massa dras till andra former av massa.

Det finns fyra stora krafter i naturen:

  • Gravitation
  • Elektromagnetisk
  • Den starka kraften - Håller samman neutroner och protoner i atomkärnan.
  • Den svaga kraften - Ger upphov till vissa typer av radioaktivitet samt till den fusion som driver solen.

Det vi kallar vakuum är egentligen fullt av kvantmekanisk rörelseenergi och sjuder av liv. -Virtuella partiklar och antipartiklar nybildas och förintas oavbrutet överallt i universum.

 

 

 

 

 

Boka energigivande massage hos Caritas Wellness och sätt fart på livslust och livsenergi!

ANDRUMMET

Östergatan 1b, Uddevalla

Mobil 0701-503111


Behandlingar


Boka massage

Prislista massage i Uddevalla och Kungshamn.

Drömtydning


Om mig

Caritas Wellness

Bilden är från 2013 när jag besökte Queenstown på Nya Zeeland. När jag nyfiket påbörjade min vandring uppför berget förväntade jag mig inte att hitta en stor drömfångare på toppen. Så är det ofta i livet. Vi vet inte alltid vart våra första steg kommer att leda oss till.

Om du är redo för förändring i ditt liv kan jag verkligen rekommendera Chakraflödesmassage eller Access Bars. -Hitta din lust, glädje och livsenergi!

Läs mer om mig


Köptips

Vill du testa det vitaliserande LifeWave X39-plåstret? Beställ provförpackning av mig.


Artiklar 

Caritas Wellness Samlingssida artiklar


Annonser

Köp yogamatta och kläder för yoga.

Bra böcker inom hälsa kropp, själ och sinne.


Följ på Facebook

Få info om erbjudanden och intressanta aktiviteter.