Genom att tolka dina drömmar kan du lära dig mer om dig själv och få tillgång till en djupare kunskap.

Skriv ner den dröm du vill få tolkad. Drömmen bör vara relativt färsk och du bör skriva ner drömmen så detaljerat och nogrannt du kan precis när du har vaknat.

Har du en återkommande dröm så kan du skriva ner den.

Pris: 590 kr för ca 1,5 timma