Drömtolkning enligt Ambres principer.

Tolka drömmar

Jag är utbildad drömtydare enligt Ambres tekniker, vilket kan skilja sig en del från de böcker som skrivits om drömtolkning. Dessa drömböcker är oftast utformade efter drömsymboler som gäller generellt för alla. Drömtolkning enligt Ambres principer är högst personlig och endast drömmaren själv vet och känner när tolkningen är rätt. 


Utdrag ur boken Drömmandets Natur. En bok som tillkommit på uppmaning av Ambres, förmedlad via Sture Johansson.

"Namnet på budbäraren av de två grundenergierna, den kallar vi för Vägvisaren. Det är Vägvisaren som via drömmen försöker att få er att se hur ni ska genomskåda ert handlande. Hur ni ska agera på ett annat sätt. Hur ni ska kunna förlösa problem på samtliga plan. Det kan vara ekonomiska problem, sjukdomsproblem eller relationsproblem. Framför allt vill Vägvisaren få er att vända blicken åt ett helt annat håll än tidigare, nämligen att börja se er själva i rätt perspektiv.

Vägvisaren är Guds förlängda finger i drömmen, som hela tiden försöker, när den här en möjlighet, att korrigera er, få er att börja söka en annan riktning i drömmen för att väcka er kunskap till liv." Ambres

Är du intresserad av boken DrömmandetsNatur kan du köpa den via hemsidan Ambres förmedling.


Vill du veta mer om drömtydning?

Du är hjärtligt välkommen att kontakta mig om du är intresserad av att lyssna på ett föredrag om drömmar och drömtolkning eller om du vill lära dig drömtolkning själv.