Ambres - För dig som vill veta mer

Ambres kunskap om människan och livet.

AMBRES

Har du hört talas om Ambres?

Många människor hörde talas talas om Ambres genom Shirley MacLaines bok Ut på yttersta grenen (1983), där hon pratar om sitt möte med Ambres i den svenska värmlandsskogen.

2007 sändes En död talar på TV och det var nog först då som Ambres blev känd för den stora allmänheten i Sverige. Men historien om Ambres hade börjat långt tidigare, redan 1976, då först Simeno och sedan Ambres kanaliserade sig via Sture Johansson. 

LÄS STURES EGNA ORD OM HUR DET BÖRJADE


Veta mer om Ambres

Jag har träffat Ambres under tio års tid och gått flera av hans utbildningar och kurser. Här har jag gjort en  enkel sammanfattning om Ambres och vad han har pratat om och lärt ut under åren.


Varför just Sture?

Varför valde Ambres just Sture att förmedla sig igenom? Sture var perfekt ur många hänseenden, han var en jordnära man, en snickare. Den information som Ambres förmedlade var inte något som Sture själv hade kännedom om. Ambres tog upp många av livets stora och komplicerade frågor. Även Sture själv hade tvivel om Ambres till en början men det Ambres förmedlade var en helt formidabel kunskap, även om Ambres sa att han bara öst med en tesked ur denna enorma kunskapskälla. 

Men det var ingen slump att Ambres kanaliserade sig via Sture. När Ambres levde "i kött", som han själv uttryckte det, hette han Rameno Charafez och jobbade som köpman i Egypten och då var Sture hans son. Detta utspelade sig för 3 000 år sedan och Rameno fick namnet Ambres av sin andliga lärare Andore.  

Notera att Sture aldrig har levt ett tidigare liv. Varje människa lever endast en gång utan det är endast Den Tidlösa Vandraren, själen, som bär minnen från varje inkarnation. Det är Ryttaren (själen) som bär karman, enligt Ambres.


Ambres kunskap om människan och livet

Den esoteriska kunskapen är verkligen inte ny utan istället mycket, mycket gammal. Redan för 3 000 år sedan, under Ramenos tid, samlades människor i stora grupper för att samtala och förmedla kunskapen om människans innersta natur. Man hade också stor kännedom om kroppens chakrasystem, hur det fungerade och hur viktigt detta system var för vår psykiska och fysiska hälsa. Man lärde sig balansera livskraften genom att ge varandra chakraflödesmassage.

Rameno tillhörde ett slutet brödraskap, Tarsusorden, som studerade den esoteriska kunskapen, den fördolda kunskapen om människans innersta natur. Ambres vill att denna kunskap skulle vara fri för var och en som ville ta del av den, så han bröt sig ur Tarsusordern. Ambres började sprida kunskapen till alla som sökte den. Det fanns folk vid makten, då som nu, som till varje pris ville hemlighålla kunskapen och det utbröt också ett blodbad, där många miste livet. Tarsusordern upplöstes men där kom inte hotet utifrån utan inifrån, då det uppskod schismer medlemmar emellan. 

Ambres har fortsatt sin förmedling av kunskapen även om han numera inte befinner sig i en fysisk kropp. De är många från "andra sidan" som jobbar med denna förmedling. Ambres är inte ensam utan de är flera. 


Länk mellan dåtid och nutid

Det finns alltså en koppling mellan dåtidens förmedling av esoterisk kunskap och nutidens förmedling. Det är som sagt ingen slump att Ambres förmedlade sig genom Sture. Vi söker oss alla till varandra, liv efter liv. -Du kanske själv varit med om att du fått en känsla av att du känt en person mycket länge trots att ni nyligen träffats. När du hör talas om den kunskap som Ambres berättar om kanske det är något som känns bekant.

Vad var det som drog dig till Ambres förmedling? Vad hände? Vad kände du?

-Själv kände jag en stark längtan.


Förmedlat budskap

Många fastnar i fenomenet Ambres och missar vad Ambres förmedlar. Ambres vill väcka oss till insikt om att vi redan bär på kunskapen. Det han berättar om är egentligen inget nytt utan budskapet har förmedlats på många olika sätt genom olika budbärare under årtusenden. -Det finns många olika vägar till Sanningen.

LÄS OM AMBRES SYN PÅ MÄNNISKAN OCH LIVET


Förmedlingens fyra delar

Ambres kunskap om människan och livet.

Ambres förmedling består i huvudsak av fyra delar som alla är lika spännande och intressanta för dig som vill växa och utvecklas.


Chakraflödesterapin är en kroppsterapi som är mycket djupgående och en behandling som bidrar till ökad vitalitet och ett större välbefinnande. Ett balanserat chakrasystem med vitala flöden är grunden för en god hälsa och är en viktig del för din själsliga utveckling.

LÄS MER OM AMBRES CHAKRAFLÖDESTERAPI


Inre seende är benämningen på de verktyg och metoder som används för att nå större självkännedom och inre balans. Inre seende är framför allt en inre resa, där du med handledarens assistans, får möta alla aspekter av dig själv och får hjälp att förlösa och förändra de mönster som inte gynnar dig.

Genom att tappa kraft ur negativa minnen låter vi inte det förflutna påverka oss i nuet och förändrar därmed även framtiden.


Drömmandets Natur är ett samlingsnamn som innefattar inte bara drömtolkning utan är en kunskap som är större än så. Det handlar om hela livsdrömmen och genomskådandet om vem du egentligen är.

Den dag du vaknar mitt i drömmen och förstår att detta är din skapelse, först då kan du låta din medvetenhet styra drömmen. Du är både den som skapar drömmen, den som upplever och drömmen själv. Allt är du.

LÄS OM DRÖMTYDNING


De esoteriska grunderna handlar om hela skapelseprocessen och är mycket omfattande. För att du till exempel ska kunna tolka en dröm behöver du ha en viss förståelse hur verkligheten är uppbyggd och även förstå att du är betydelsefull i skapelseprocessen. Esoteriken är grundläggande kunskap som vävs in i de övriga delarna.


Allt mellan himmel och jord

Ambres har under sina 42 år förmedlat en väldigt massa kunskap som rör allt mellan himmel och jord. Han har berättat om vad som händer efter den så kallade döden, som egentligen bara är en övergång till en annan dimension. Jag tyckte det var lite lustigt när han berättade att det är inte bara de från andra sidan som uppfattas som spöken när vi ser dem utan att det händer att även vi kommer in i deras frekvens och blir då s k spöken hos dem. Skillnaden mellan liv och död är inte så stor som vi oftast tror.

Ambres har lärt ut många olika tekniker och ritualer, allt från olika meditationstekniker till en ritual som kallas Solhjulet, som hjälper oss att få tillbaka riktningen och rörelsen i våra liv. Det är inte ovanligt att våra liv stagnerar och vi glömmer både syfte och mening.

Vill du delta i Solhjulet? Se när och var

Ambres har lett många naturvandringar och haft kurser med flera olika teman, som t ex Det Opräglade och Tantra i vardagen, men i de flesta fall hade Ambres mer allmänna helgkurser där han anpassade budskapet efter deltagarnas nivå och deras frågor.


Ambres frågor

Ambres vill väcka upp den kunskap vi redan bär på.

Ambres vill väcka upp den kunskap vi redan bär på och har under åren ställt en väldigt massa frågor. 

Kan du svara på Ambres frågor?


Ambres berättelser

Ambres har berättat en hel del tänkvärda historier och hämtade också mycket information från Stures minnesbank (Ambres benämning) som han gärna återberättade. Det skulle nog kunna bli en hel bok om alla dessa berättelser; det var allt från Krokodilen och spindeln, Jesus på besök, Sexakten likt en bergsvandring, Bonden och torkan, Den döda mamman som ringde sin dotter, och Den andliga personliga guiden som fyllde sina egna fickor. -Ja, Ambres hade mycket humor och en fantastiskt berättartalang med en stor repetoar av insiktsfulla berättelser.

Måste tillägga att Sture Johansson är en mästare i att berätta roliga historier. Sture är en helt fantastisk man som valde att ge upp stora delar av sitt liv för att vara en kanal, ett instrument, för Ambres. Utan Sture hade inte Ambres kunnat förmedla sitt budskap. Tack Sture!

Sture Johansson somnade in lugnt och stilla 18 maj 2021.


Ambres välsignelser

Ambres var alltid noga med att välsigna "detta tempel", den lokal vi vistades i, och han avslutade alltid med en välsignelse. Detta ska inte misstolkas som att Ambres förmedling är en religös sekt. Tvärtom skulle jag vilja säga. Ambres var alltid noga med att påpeka att ingen struktur, ingen hierrarki får förekomma inom Ambres förmedling. Den esoteriska kunskapen är en inre kunskap som var och en av oss bär på. 

Lyssna! Det är inga stora ting som sker. Det är inga stora förändringar ni behöver göra. Men som regel tror människan att det ska vara svårt, att hon ska sitta i meditation eller att hon ska gå igenom grad eller grad, invigning efter invigning. Alla dessa grader, alla dessa invigningar skapar bara avstånd till omgivningen. Det finns ingen invigning. Den stora händelsen i era liv är, när ni blir varse att ni är obegränsade, men detta skapar inte avstånd, utan närhet och kärlek till människan.
/ Ur boken Möte med Ambres 

Orden och bönens kraft.

LÄS MER OM ORDEN OCH BÖNENS KRAFT


Lämnat över stafettpinnen

Även om Ambres aldrig någonsin mer kommer att förmedla sitt budskap genom någon människa igen är Ambres högst närvarande från sin position. Även om jag skrivit om Ambres i imperfekt så innebär det inte att han är död, jo, det är han ju men han är i allra högsta grad levande. Kanske mer levande än vad vi människor är när vi går på autopilot i livet. 

Vi har alla vår fria vilja men de från andra sidan, inte bara Ambres, kan alltid ge oss små sparkar i baken eller lite uppmuntran. Men det är ofta vi missar dessa tecken eller kallar det för slump och tillfälligheter. -Det var nog med blandande känslor han lämnde över stafettpinnen 2018, likt en förälder som både känner en ängslan och tillit inför att släppa taget. Detta är dock inte ett avslut utan en början.

Intresserad av att veta mer? Hitta behandlare? Går kurs?

Se www.själsportalen.se


Undersök och ifrågasätt

Ambres har alltit bett de som lyssnar på honom att vara ifrågasättande och kritiska till det han säger. Kunskapen han förmedlar ska tåla en kritisk granskning, säger han, liksom att kunskapen ska hålla i praktiken, inte bara i teorin. All kunskap är ju egentligen värdelös om den inte praktiseras i vardagen. 

Det är bra att ifrågasätta fenomenet Ambres men det är också lätt att man fastnar där och missar poängen, precis som i sagan Mästerkatten i stövlar, där alla är så bestörta över att katten talar att ingen lyssnade på vad katten hade att säga. -Vad är det Ambres har pratat om i 42 år? 

Alla är heller inte intresserade av andlighet och esoteriska frågor. -Det är så det är och precis som det ska vara. 

”Det finns bara två sätt att leva sitt liv. Det ena är att leva som att mirakel inte existerar. Det andra är att leva som om allt är ett mirakel”. / Albert Einstein


Ambres förmedling Nya Ramstiftelsen.

Ambres förmedling

Ambres förmedling - Nya Ramstiftelsen - har i uppgift att förvalta den kunskap som Ambres förmedlat för att den inte ska förvanskas utan bibehålla sin rena ursprungsform. Detta gäller framför allt de olika behandlingsformerna som Ambres lärt ut inom Chakraflödesterapin, Inre seende (verktyg för självkännedom) och Drömmanders Natur (drömtolkning). De handledare och behandlare som är certifierade i Ambres tekniker träffas regelbundet för att säkerställa den höga kvaliteten i behandligarna. 

Förmedlingen drivs helt ideelt och har inga medlemmar utan det står var och en fritt att ta del av den kunskap Ambres har förmedlat. Förutom den information som ges på Nya Ramstiftelsens hemsida har du möjlighet att köpa litteratur, ljudfiler eller ta kontakt med en kontaktperson inom Ambres förmedling.  

LÄS MER PÅ AMBRES FÖRMEDLINGS HEMSIDA


Sociala medier

Följ Ambres förmedlingFacebook och Instagram.

Det finns även en privat grupp på Facebook som heter Ambres vänner, som är fristående från stiftelsen. Denna Facebook-grupp är främst avsedd för de som på något sätt varit, eller är, involerade i förmedlingen, t ex gått någon kurs. Ambres vänner skapades för att vi ska kunna fortsätta att växa och utvecklas tillsammans. 

Kontakta behandlare utbildade enligt Ambres.

På Andrummet i Uddevalla kan du boka allt från Ambres vitaliserande Chakraflödesmassage, lyssna på föredrag om drömtydning enligt Ambres sätt att tyda drömmar, Tantra i vardagen eller delta i den uråldriga ritualen Solhjulet för dig som vill sätta fart på ditt livshjul. Se alla aktiviteter


 

 

 


 

Boka energigivande massage hos Caritas Wellness och sätt fart på livslust och livsenergi!

ANDRUMMET

Östergatan 1b, Uddevalla

Mobil 0701-503111


Behandlingar


Boka massage

Prislista massage i Uddevalla och Kungshamn.

Drömtydning


Om mig

Caritas Wellness

Bilden är från 2013 när jag besökte Queenstown på Nya Zeeland. När jag nyfiket påbörjade min vandring uppför berget förväntade jag mig inte att hitta en stor drömfångare på toppen. Så är det ofta i livet. Vi vet inte alltid vart våra första steg kommer att leda oss till.

Om du är redo för förändring i ditt liv kan jag verkligen rekommendera Chakraflödesmassage eller Access Bars. -Hitta din lust, glädje och livsenergi!

Läs mer om mig


Köptips

Vill du testa det vitaliserande LifeWave X39-plåstret? Beställ provförpackning av mig.


Artiklar 

Caritas Wellness Samlingssida artiklar


Annonser

Köp yogamatta och kläder för yoga.

Bra böcker inom hälsa kropp, själ och sinne.


Följ på Facebook

Få info om erbjudanden och intressanta aktiviteter.