Chakraflödesmassage enligt Ambres tekniker

Chakrasystemets sju huvudchakran.

Chakra

Kunskapen om människans chakrasystem är mycket gammal och ser till människan som en helhet och en del av något större än den fysiska kroppen. Den chakraflödesmassage som jag lärt mig är helt unik i sitt slag bygger på den kunskap som Ambres förmedlat.


Lite kort om chakra

Chakra betyder hjul, eller roterande solar, och dessa chakra är subtila energicentra som ser till att livskraften flödar fritt och fyller oss med liv,  både till kropp och sinne. När flödet inte flyter fritt skapas det obalanser och vi kan uppleva att vår vitalitet försämras. 

Jorden har en plus- och minuspol, liksom allt annat levande, för i en enpolig värld hade det inte funnits någon rörelse. I människans chakrasystem är det bas- och hjässchakrat som är plus- och minuspolen.


Livskraft

Chakrasystemet påverkas av våra tankar och känslor. När vi t ex är oroliga påverkas solar plexus och vi kan ofta känna ett obehag och spänning i magtrakten. Solar plexus påverkar i sin tur halschakrat och den spänning som uppstår kan även påverka rösten och det vi uttrycker. Spänningar i dessa chakra aktiverar oftast även pannchakrat och hjässchakrat, som förhindrar att livskraften kan flöda fritt till och det blir en överspänning och huvudvärk.

Vanor och rutiner skapar en slutenhet och binder rörelsen i livet. De både innesluter och utesluter. Våra mönster styr och kontrollerar oss och vi blir viljestyrda av dem. Planering låser och gör oss stela i vårt förhållningssätt till världen så att både de inre och yttre livsströmmarna inte kan flöda fritt.

Vi påverkar vårt chakrasystem när vi börjar ifrågasätta våra invanda och inlärda mönster. Liksom när vi ifrågasätter våra tankegångar och de känslor som tankarna ger upphov till. När livsenergin kan flöda fritt blir vår intuition mer tydlig och informationskanalen blir öppen. - Vi blir mer medvetna.


Chakrasystemets sju huvudchakra

Här nedan kan du läsa ett utdrag ur boken Möten med Ambres, där Ambres förklarar lite kort om människans chakraflödessystem.

"Människan vitaliseras och får energi via sitt chakrasystem. Der finns sju huvudchakra som är förankrade i den fysiska kroppen och som också genomsyrar den astrala och mentala kroppen. 

Hjässchakrat ligger förankrat mellan de båda hjärnhalvorna, det vill säga över och under hjärnbarken. Det finns två membran som roterar mycket snabbt, medsols och motsols, och drar ned högfrekventa kosmisk energi - prana. Tranan tappas vidare ner via spinalkanalen till hela chakrasystemet. Denna energi går också ut via ryggmärgen till centrala nervsystemet. Hjässchakrat är den positiva polaren i människokroppen.

Pannchakrat finns inom ett område som vi kallar för den gyllene triangeln. Det begränsas av främre spegeln, framsidan av hjärnbarken, hypofysen och tallkottkörteln. Pannchakrat är för det mesta vilande. Det arbetar inte, för om det arbetade skulle ni ha en annan syn. Då skulle ni omkring människorna kunna se deras eteriska fält, astralkropp och mentalkropp.

Halschakrat är förankrat till sköldkörteln och i viss mån bisköldkörtlarna. Det påverkas i hög grad av känslochakrat, vilket ni t ex kan notera i form av ångest. Ert tal påverkas starkt av halschakrat.

Hjärtchakrat är huvudsäte för Ryttaren (själen). Den del av Ryttaren som vi kallar Självet finns inkarnerad i hjärtats vänstra kammare.

Solarplexus eller känslochakrat är förankrat till bukspottkörteln och har såväl en övre andlig, objektiv del som en lägre subjektiv del. I solarplexus finns den del av Ryttaren inkarnerad som vi kallar Abstrakt Mentala.

Sexualchakrat är förankrat till bäckenbotten, hos kvinnan till äggstockarna och hos mannen till testiklarna.

Baschakrat är förankrat till insidan av 3:e och 4:e svanskotorna och är egentligen ett nervcentra. Via hälen tar det emot energi från planeten. Baschakrat är den negativa polaren i människokroppen. Sexual- och baschakrat är egentligen ett enda chakra, som hos människan har delats i två."

Ambres (ur boken Möten med Ambres)

Är du intresserad av att läsa mer så kan boken Möten med Ambres beställas via hemsidan Ambres förmedling.


Boka chakraflödesmassage

Boka chakraflödesmassage enligt Ambres tekniker.

Boka chakraflödesmassage i Uddevalla eller Kungshamn


 

 

Boka energigivande massage hos Caritas Wellness och sätt fart på livslust och livsenergi!

ANDRUMMET

Östergatan 1b, Uddevalla

Mobil 0701-503111


Behandlingar


Boka massage

Prislista massage i Uddevalla och Kungshamn.

Drömtydning


Om mig

Caritas Wellness

Bilden är från 2013 när jag besökte Queenstown på Nya Zeeland. När jag nyfiket påbörjade min vandring uppför berget förväntade jag mig inte att hitta en stor drömfångare på toppen. Så är det ofta i livet. Vi vet inte alltid vart våra första steg kommer att leda oss till.

Om du är redo för förändring i ditt liv kan jag verkligen rekommendera Chakraflödesmassage eller Access Bars. -Hitta din lust, glädje och livsenergi!

Läs mer om mig


Köptips

Vill du testa det vitaliserande LifeWave X39-plåstret? Beställ provförpackning av mig.


Artiklar 

Caritas Wellness Samlingssida artiklar


Annonser

Köp yogamatta och kläder för yoga.

Bra böcker inom hälsa kropp, själ och sinne.


Följ på Facebook

Få info om erbjudanden och intressanta aktiviteter.