Chakrasystemet enligt Ambres. 

Kort om chakrasystemet

Chakraflödesmassagen bygger på Ambres tekniker. Här nedan kan du läsa ett utdrag ur boken Möten med Ambres, där Ambres förklarar lite kort om människans chakraflödessystem.

"Människan vitaliseras och får energi via sitt chakrasystem. Der finns sju huvudchakra som är förankrade i den fysiska kroppen och som också genomsyrar den astrala och mentala kroppen. 

Hjässchakrat ligger förankrat mellan de båda hjärnhalvorna, det vill säga över och under hjärnbarken. Det finns två membran som roterar mycket snabbt, medsols och motsols, och drar ned högfrekventa kosmisk energi - prana. Tranan tappas vidare ner via spinalkanalen till hela chakrasystemet. Denna energi går också ut via ryggmärgen till centrala nervsystemet. Hjässchakrat är den positiva polaren i människokroppen.

Pannchakrat finns inom ett område som vi kallar för den gyllene triangeln. Det begränsas av främre spegeln, framsidan av hjärnbarken, hypofysen och tallkottkörteln. Pannchakrat är för det mesta vilande. Det arbetar inte, för om det arbetade skulle ni ha en annan syn. Då skulle ni omkring människorna kunna se deras eteriska fält, astralkropp och mentalkropp.

Halschakrat är förankrat till sköldkörteln och i viss mån bisköldkörtlarna. Det påverkas i hög grad av känslochakrat, vilket ni t ex kan notera i form av ångest. Ert tal påverkas starkt av halschakrat.

Hjärtchakrat är huvudsäte för Ryttaren (själen). Den del av Ryttaren som vi kallar Självet finns inkarnerad i hjärtats vänstra kammare.

Solarplexus eller känslochakrat är förankrat till bukspottkörteln och har såväl en övre andlig, objektiv del som en lägre subjektiv del. I solarplexus finns den del av Ryttaren inkarnerad som vi kallar Abstrakt Mentala.

Sexualchakrat är förankrat till bäckenbotten, hos kvinnan till äggstockarna och hos mannen till testiklarna.

Baschakrat är förankrat till insidan av 3:e och 4:e svanskotorna och är egentligen ett nervcentra. Via hälen tar det emot energi från planeten. Baschakrat är den negativa polaren i människokroppen. Sexual- och baschakrat är egentligen ett enda chakra, som hos människan har delats i två." Ambres (ur boken Möten med Ambres)

Är du intresserad av att läsa mer så kan boken Möten med Ambres beställas via hemsidan Ambres förmedling.