Caritas Wellness och lite om vem jag Carita är.

Om mig Carita

Jag Carita har drivits av en nyfikenhet om verklighetens innersta natur alltsedan jag var barn och attraktionslagen var för mig en realitet långt innan det blev ett begrepp. Efter att ha varit med om en händelse där jag fick uppleva att tankarna var en kraftkälla, som inte bara befann sig i huvudet utan även utanför kroppen, väcktes min nyfikenhet på allvar.

Uråldrig visdom.

Jag har sökt kunskapen i flertusenårig gammal visdom och har under flera år studerat hur kropp och sinne fungerar på energinivå. Jag har rest runt i världen och besökt många intressanta platser som fått mig att vidga mitt perspektiv.

Jag jobbade under många år ideellt i en spiritualistisk förening, där jag fick otaliga bevis på själens odödlighet och förmånen att lyssna på andevärldens budskap.

Andlighet och esoterisk kunskap.

Min nyfikenhet har lett till många intressanta möten med människor med unika kunskaper och förmågor. 

Jag har genomgått kurs i bioenergihealing och självhypnos med Boris Aranovich som lärare. Han är en föregångare vad gäller alternativmedicin och han har bland annat skrivit boken Tankens kraft och rätt andning - en grund för god hälsa.

Jag har fått förmånen att få träffa Masaru Emoto - en japansk forskare som skrivit boken Vattnets dolda budskap. Han har lyckats att ta bilder av iskristaller och har tydliggjort hur vattenmolekylerna påverkas av negativa och positiva ord/känslor/tankar. Han har synliggjort det vi har svårt att se och ta på - våra känslor - och hur de påverkar både oss själva och vår omgivning.

Thrity Engineer är född och uppvuxen i Mumbai men bor numera i London. Hon är grundare av 3S (subtilt - sakralt - strikt vetenskapligt) och skapare av programmet superkoherens. Även hon har tagit unika fotografier som bevisar hur vi alla påverkar varandra på ett energimässigt plan.  År 2009 fick jag ett unikt tillfälle att träffa henne och ta del av hennes ovärderliga kunskaper.

På en drömfångare på Nya Zealand fångar jag drömmar.

Men det var först när jag mötte Ambres, som kanaliseras genom Sture Johansson, som mitt liv tog en helt annan vändning. När jag anmälde mig till en drömtydningskurs med Ambres, var jag helt ovetandes om att denna kurs skulle öppna upp inre dörrar till en annan kunskapskälla och en ökad medvetenhet om verklighetens natur. Under flera år fick jag förmånen att ta del av Ambres kunskapskälla, inte bara i Drömmandets Natur, utan också fått utbildning i Ambres Chakraflödesmassage och hans tekniker i självkännedom. Det är en kunskap som jag med passion och glädje gärna delar med mig av. 

Caritas Wellness i Uddevalla och Kungshamn.

Hjärtligt välkommen att ta kontakt med mig! Jag ger behandlingar i Uddevalla och i mitt älskade Kungshamn.