De Mentala Lagarna

Tankens kraft.

Spelar det någon roll vad du tänker?

Tankens kraft har alltid intresserat mig ända sedan jag var liten och även om våra tankar ger upphov till skiftande livsupplevelser så finns det ändå grundläggande regler vi kan ta fasta på.

De mentala lagarnas egenskaper är inget som jag själv kommit på så jag vill inte ta åt mig äran för följande påståenden.


Mentala lagarna

 • verkar automatiskt.
 • är mekaniska.
 • är allmängiltiga och opersonliga.
 • värderar inte resultatet.
 • har inga favoriter.
 • verkar med matematiskt precision.
 • verkar på samma sätt för alla. 
 • följer alltid tankens mönster.
 • kan styras genom att man väljer tankemönster.
 • kan användas för att manifestera frihet eller begränsning.
 • verkar oavsett om du är medveten om dem eller inte.
 • beskriver och styr förhållandet mellan tankar och ting.
 • beskriver och styr förhållandet mellan det osynsliga och det synliga.
 • beskriver och styr förhållandet mellan det ickemanifesterade och det manifesterade.

Tankar är ting. Om du bortser från tidsfaktorn, som kan behövas i processen, är orsak och verkan identiska. Tankar skapar och manifesterar.


Orsak och verkan

Tanken är orsaken, allt som följer därefter är orsaken. 


Tänk fritt

Det står dig helt fritt att tänka precis som du vill!


Välj fokus

Det du fokuserar på växer.


Övertygelser

Du lever ditt liv utefter dina grundläggande övertygelser.


Individuellt

Du kan inte uppleva något annat än dina egna tankar.


Skapande

Eftersom du inte ska sluta tänka så skapar du hela tiden din verklighet. 


Känslor

Tankar ger upphov till olika känslor. Du kan alltså styra vad du känner genom att välja vad du tänker.


Ersätt

Ersätt gamla ogynnsamma tankar med nya tankemönster.


Ordet inte

När du använder ordet inte fokuserar du ofta på det oönskade. Det är inte samma sak att säga; -"Jag vill inte vara sjuk" som "Jag vill vara frisk". 

 

Välkommen

Välkommen till www.carita.me


Boka

Drömtydning

Följ på Facebook

Få info om erbjudanden och intressanta aktiviteter.

Andrummet Uddevalla


Länkar

Ambres förmedling

Knipträna för bättre hälsa

Prylar för yoga.

Bra böcker inom hälsa kropp, själ och sinne.


Om mig

Caritas Wellness

Bilden är från 2013 när jag besökte Queenstown på Nya Zeeland. När jag nyfiket påbörjade min vandring uppför berget förväntade jag mig inte att hitta en stor drömfångare på toppen. Så är det ofta i livet. Vi vet inte alltid vart våra första steg kommer att leda oss till.

Hos mig kan du bland annat boka tid för vitaliserande chakraflödesmassage, lugnande avstrykningsmassage eller drömtolkning. Kanske leder det till ett steg i en ny riktning för dig.

Läs mer om mig

Caritas Wellness Samlingssida artiklar