Känsloskalan

Känsloskalan

Känslor

Vi människor har en hel skala av känslor som vi kan uppleva. Genom att sträva efter den bästa känslan du har tillgång till kan du förflytta dig uppför känsloskalan för att nå lyckokänslan. -Försök att hitta tankar som ger dig en viss lättnad från den negativa känsla som du eventuellt känner.


Känsloskalan

 • Lycka / visshet / styrka / frihet / kärlek / uppskattning
 • Passion
 • Entusiam / glädje
 • Positiv förväntan / tro
 • Optimism
 • Hoppfullhet
 • Belåtenhet
 • Leda
 • Pessimism
 • Frustration / irritation / otålighet
 • Nedtyngdhet
 • Besvikelse
 • Tvivel
 • Oro
 • Förebråelse
 • Modfällhet
 • Vrede
 • Hämndlystnad
 • Hat / raseri
 • Avund
 • Otrygghet / skuld / ovärdighet
 • Fruktan / sorg / depression / förtvivlan / maktlöshet

Känslornas komplexitet

Fyller oss med liv

Känslorna är fantastiskt viktiga för de berikar livet och gör det meningsfullt. De människor som har ett flackt känsloliv, eller kanske helt saknar förmåga att känna t ex kärlek, upplever ofta en tomhet och en likgiltighet inför det som händer. –Det är troligtvis det värsta tillståndet vi kan hamna i som människor. –Att uppleva den totala meningslösheten.

Känslorna visar också när vi är framme och i ”mål”. 

När är vi rika? När vi KÄNNER oss rika.
När är vi trygga? När vi KÄNNER oss trygga.

(Det finns människor som känner sig trygga i en väldigt otrygg miljö medan det finns andra som känner sig otrygga även när de inte borde vara det. Det yttre behöver inte betyda så mycket. De som aldrig känner sig t ex trygga fortsätter att söka tryggheten utanför sig.)


Vägleder

Känslorna är vägledande på många sätt och de hjälper oss att skapa en verklighet vi vill uppleva. En negativ känsla vill påvisa att vi just nu fokuserar på något oönskat och därmed bjuder in det i vårt liv. –Negativa känslor är som ERROR i systemet skulle man kunna säga.


Känslornas språk

Både egot, den fysiska kroppen och vårt högre jag använder sig av känslornas språk för att kommunicera med oss. Om vi istället för att agera och reagera på känslan så kan vi stilla oss lite och fråga oss var känslan kommer ifrån och vad den vill säga.

I dagens moderna samhälle där logiken har tagit en stor plats så verkar det också som om även våra känslor har blivit logiska, vilket gör att vi förlorat förmågan att känna av hela vårt register av känslor.

–Tänker jag nu eller upplever jag en känsla? Vad är det för känsla jag upplever? Ofta kan en känsla döljas av en annan? Finns det en underliggande känsla? T ex om vi är glada för att få ett jobb så kan det dölja en rädsla för att inte få pengarna att räcka till.

Ett sätt att komma tillrätta med det problemet är att fokusera på hur känslan upplevs i kroppen istället för att tänka att nu är jag glad, arg, ledsen osv. Upplever jag en lätthet i kropp och sinne eller känns det tungt i kroppen?


Påverkan utifrån

För att göra det ännu mer komplext kan de känslor vi upplever inte ens vara våra egna.

Vi påverkas och känner av även andras människors sinnestillstånd, speciellt när vi vistas i samma rum. Men människor som står varandra nära kan känna av den andres känsloläge även om de skulle befinna sig på andra sidan jordklotet.

Det finns platser på jorden som ger oss en skön känsla i kroppen och andra platser som påverkar oss negativt, och till och med göra oss deprimerade, beroende på vad som hänt på platsen och vilka energier som ligger kvar.

Det är inte bara levande människor som påverkar vårt känsloläge utan även andevärlden och det som är icke-fysiskt kan ha en påverkan på de känslor vi upplever. Vet vi inte detta, så kan vi tolka dessa känslor som våra egna. Det är därför det är bra att fråga sig var känslan kommer ifrån.


Känslornas kraft

Hjärta avger elektromagnetiska fält som ändras utifrån våra känslor och detta magnetfält kan mätas upp till flera meter bort från den mänskliga kroppen. (Observera att dagens mätinstrument har sin begränsning. Det kanske visar sig att fältet är oändligt, vem vet).

Positiva känslor skapar fysiologiska fördelar i din kropp och har visat sig stärka immunförsvaret. Negativa känslor kan skapa ett nervsystem i kaos, och att positiva känslor gör raka motsatsen.

Hjärtats magnetiska fält är så mycket som 5000 gånger starkare än hjärnans och hjärtat skickar mer information till hjärnan än tvärtom.

Hjärtat har ett system av nervceller som har både kort och långsiktigt minne, och deras signaler som skickas till hjärnan påverkar våra känslomässiga upplevelser.


 

Boka energigivande massage hos Caritas Wellness och sätt fart på livslust och livsenergi!

ANDRUMMET

Östergatan 1b, Uddevalla

Mobil 0701-503111


Behandlingar


Boka massage

Prislista massage i Uddevalla och Kungshamn.

Drömtydning


Om mig

Caritas Wellness

Bilden är från 2013 när jag besökte Queenstown på Nya Zeeland. När jag nyfiket påbörjade min vandring uppför berget förväntade jag mig inte att hitta en stor drömfångare på toppen. Så är det ofta i livet. Vi vet inte alltid vart våra första steg kommer att leda oss till.

Om du är redo för förändring i ditt liv kan jag verkligen rekommendera Chakraflödesmassage eller Access Bars. -Hitta din lust, glädje och livsenergi!

Läs mer om mig


Köptips

Vill du testa det vitaliserande LifeWave X39-plåstret? Beställ provförpackning av mig.


Artiklar 

Caritas Wellness Samlingssida artiklar


Annonser

Köp yogamatta och kläder för yoga.

Bra böcker inom hälsa kropp, själ och sinne.


Följ på Facebook

Få info om erbjudanden och intressanta aktiviteter.