Medvetenhetens Ljus

Medvetenhetens ljus och de fyra medvetandenivåerna.

Kanaliserad text om medvetenhet

Förr trodde jag att alla idéer och tankar jag hade i mitt huvud var mina egna. Idag förstår jag att vi kan få information även utifrån. En morgon för några år sedan vaknade jag med en massa ord i huvudet. Jag satte mig och skrev ned dem. Jag förstod nästan direkt att denna text kom utifrån. Läste upp texten vid ett tillfälle för Ambres som verifierade min känsla av att denna text fick jag hjälp med.

-Oavsett varifrån orden kommer tycker jag texten är insiktsfull.


Medvetenhetens ljus

Vi badar i medvetenhetens ljus. Det flödar i våra kroppar, genomsyrar våra sinnen och fyller oss med liv. I medvetenhetens oändliga hav kan ingenting läggas till eller tas bort. Medvetenheten ligger bortom tid och rum. Oförstörbar. Evig.

Ur denna kraftkälla skapas världen genom oss. Den manifesterar sig genom våra tankar och känslor, våra övertygelser och intentioner. Den dömer inte. Den ifrågasätter inte. Den verkställer. Den är källan till allt det som vi kallar liv.

Vi är alla bärare av denna kraftkälla. Det sägs att det inte är vår litenhet vi är rädda för utan vår storhet. Ändå är det så svårt att förstå, så ogripbart och så svindlande att vi räds att närma oss den tanken. En tanke som går utanför vår fattningsförmåga. När vårt förstånd inte kan visa oss vägen så får hjärtat leda oss inåt, bortom egot, till medvetenhetens ljus.

Var och en av oss är som en prisma som medvetenhetens kan passera igenom och den världsbild som framträder för vår syn visar vår egen spegelbild. Vi är det filter som gör det möjligt för oss att se vårt eget ansikte. Vi är den form där det formlösa kan ta sig uttryck. Vi identifierade oss med formen och var omedvetna om att vi bar evigheten med oss, likt den tidlösa vandraren som hämtar erfarenheter liv efter liv.

Vi hade inget val att bli den vi är. Vi ärvde vårt sätt att se på världen och förstod inte att det var vi som skapade den genom våra drömmar. Att världen var en illusion skapad av våra sinnen och våra tankar. Hur skulle vi ha kunnat veta?

Hade vi vetat hur jobbigt det var, och är, att vända blicken inåt och lära känna sig själv så hade vi kanske tvekat. Vi hade levt våra liv i omedvetenhet, sovande, styrda av våra begär, mönster och roller. Uppfyllda av våra egna dramer.

Vi trodde att vi var separerade, åtskilda och ensamma och att allt handlade om vår personliga dröm. Men drömmen var större än så. Det är vår gemensamma dröm. Vi är alla delar av helheten. Ett nytt medvetande växer fram i resterna av en splittrad värld. Den gamla tanken får ger vika för nya tankegångar och när vi förändrar oss själva så förändrar vi världen. Enade.

Vi är omedvetna om att vi drömmer till dess vi vaknar. Det är först då kan vi se att allt bara var en dröm. När vi befinner oss mitt i drömmen upplevs allt så verkligt att det är svårt att genomskåda illusionen.  Den dag du vaknar mitt i drömmen och förstår att detta är din skapelse, först då kan du låta din medvetenhet styra drömmen. Du är både den som skapar drömmen, den som upplever och drömmen själv. Allt är du.

Detta enda ögonblick håller det förflutna och framtiden i sin hand. Nuet är det enda ögonblick som existerar, det enda som vi någonsin kan uppleva. En ny värld är redan skapad. Den finns redan i vår önskan och i våra drömmar. Därför är också framtiden nu. Allt är nu.

Carita


Medvetenhet

Ambres har pratat om att medvetenheten ligger i hjärtat i symbios med den totala upplevelsen. Allt är medvetenhet. Det finns ingenting som inte har en form av medvetenhet. 

Källan, medvetenheten, manifesteras i den fysiska världen. Allting skapas utifrån denna källa. Du som betraktare skapar. Dina tankar är skapande. 

Medvetenheten är det formlösa, det omanifesterade, var ur allting manifesteras och skapas.


Medvetenheten är 

 • Allting som är
 • Rymd
 • Stillhet
 • Evig
 • Tidslös
 • Nuet
 • Oförstörbar
 • Innersta kärnan
 • Frihet
 • Närvaro
 • Acceptans
 • Frid
 • Glädje
 • Överflöd
 • Löser upp illusionen

Vad är egot?

 • Mental indentifikation
 • Självbild i det yttre
 • Separation
 • Obeständig
 • Mental berättelse
 • Drama, problem, konflikter
 • Lidande
 • Rädsla
 • Brist 
 • Kamp
 • Negativitet

Det är inte bara egot som är en mental konstruktion utan till viss del även våra kroppar. Den fysiska kroppen består av 99,9% tomrum. Ambres har lite skämtsamt sagt, men också med en ton av allvar, att kroppen är likt en koagulerad tanke, en informationsstruktur.


Våra fyra medvetandenivåer

1. Begränsad

Helt fast i illusionen, den yttre verkligheten. Ingen egen fri vilja utan fast i vårt dagsmedvetande. Styrda av vardagens rutiner; allt från jobb, mat och kläder. Anpassar oss till de trender som gäller och följer efter. Vi har fastnat i våra rutiner och ritualer. Den ena dagen är likt den andra.

Kroppens överlevnad. Vi förlitar oss på våra sinnen och den fysiska världen som består av fast materia, som är svår att förändra. Vi söker fysiska lösningar och trygghet i det materialla. Vid sjukdom tar vi en värktablett.


2. Begränsad

I medvetandenivå två är vi fortfarande fast i illusionen. Vi känner oss sårbara, är katastrofbenägna. Det är mycket önsketänkande och känslorsvall. Vi är styrda av känslorna.

Sinnet. Sinnet tolkar verkligheten. Här finns starka känslor, djup kärlek, omsorg och medkänsla. Nyfikenhet och frågvishet. Vad är orsaken till min sjukdom? Ska jag äta bättre eller motionera mer?


3. Obegränsad

Nu har vi förflyttat fokus och har en bättre översikt, vilket gör att vi ser konsekvenserna av våra handlingar. Orsak och verkan. Vi låter inte känslorna styra oss.

Själen. Drömmar, musik, konst och poesi. På denna nivå är saker och ting ett uttryck för det heliga. Vi vet att vi befinner oss på en själslig resa. Vi förstår att sjukdomen vill uppmärksamma oss på något. Vid sjukdom läker vi själen istället för symptomen.


4. Gudomlig

Det gudomliga medvetandet är den dolda översikten som täcker helheten och som bär de tre första medvetandenivåerna med sig. Denna medvetandenivå är dold för nivå ett och två men nivå tre anar dess existens.

Ande. Verkligheten har förändrats från fast form till medvetenhet och energi. Vi åstadkommer lätt en förändring. Gränser faller bort. Tid existerar inte. Vi ÄR friska. Vi blir helt enkelt det vi vill bli. Vi drömmer fram världen.


Praktiskt exempel på de fyra medvetandenivåerna:

Nivå 1: Ett barn som inte kan sitta still tycker vi är bråkigt.

Nivå 2: Vi funderar varför inte barnet kan sitta still och ser till att barnet för röra på sig ordentligt.

Nivå 3: Ett överaktivt barn ser vi som en möjlighet istället för ett problem och tar vara på överskottsenergin till att göra något bra.

Nivå 4: Ett hyperaktivt barn är inget problem alls utan bara Medvetenheten/Gud som upplever sig själv som detta barn. På denna nivå uppfattar vi oss inte som åtskilda från naturen eller från andra människor. -Allt är ett och allt är precis som det ska vara.


När du tillåter dig att tro på det som människor, företeelser, omständigheter eller situationer tycks tyda på, då följer du inte det du vill tro. Då följer du inte dina egna önskningar utan önskningar som du har lånat från andra. Använd din fantasi för att bestämma vad du vill tänka, tro eller göra. / Christian D Larsson 1874-1962


Vad betyder det att vara medveten?

Att vara medveten innebär att du har förståelse och kunskap om vem du är. Du är medveten om dina tankemönster och hur du reagerar i specifika situationer. Du har också en förståelse varför du reagerar på vissa sätt. Du är medveten om orsak och verkan. Du har tillgång till en större helhetsbild, både för dig själv och andra.

Att ta medvetna beslut innebär att du tänkt på vilka långsiktiga konsekvenser dina val kan medföra, utifrån ett större perspektiv.


 

Boka energigivande massage hos Caritas Wellness och sätt fart på livslust och livsenergi!

ANDRUMMET

Östergatan 1b, Uddevalla

Mobil 0701-503111


Behandlingar


Boka massage

Prislista massage i Uddevalla och Kungshamn.

Drömtydning


Om mig

Caritas Wellness

Bilden är från 2013 när jag besökte Queenstown på Nya Zeeland. När jag nyfiket påbörjade min vandring uppför berget förväntade jag mig inte att hitta en stor drömfångare på toppen. Så är det ofta i livet. Vi vet inte alltid vart våra första steg kommer att leda oss till.

Om du är redo för förändring i ditt liv kan jag verkligen rekommendera Chakraflödesmassage eller Access Bars. -Hitta din lust, glädje och livsenergi!

Läs mer om mig


Köptips

Vill du testa det vitaliserande LifeWave X39-plåstret? Beställ provförpackning av mig.


Artiklar 

Caritas Wellness Samlingssida artiklar


Annonser

Köp yogamatta och kläder för yoga.

Bra böcker inom hälsa kropp, själ och sinne.


Följ på Facebook

Få info om erbjudanden och intressanta aktiviteter.